0-02-0a-2fc64b3bcdf54b5b05e27eaeaf17695230f3f9b40468ec03a07cd03d9db6c062_af0d64c8

Autor: Milica Stojanovic

Studentkinja završne godine Informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu. Polaznica radionice za primenjenu fiziku i elektroniku na Institutu za fiziku PMF-a u Kragujevcu. Polaznica praksi u kompanijama Quantox Technology i Lobodms. Učesnica takmičenja RoboMac organizovanog od strane Univerziteta u Skoplju, Severna Makedonija.

Milica Stojanovic

Studentkinja završne godine Informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu. Polaznica radionice za primenjenu fiziku i elektroniku na Institutu za fiziku PMF-a u Kragujevcu. Polaznica praksi u kompanijama Quantox Technology i Lobodms. Učesnica takmičenja RoboMac organizovanog od strane Univerziteta u Skoplju, Severna Makedonija.