61688783_10210971104673263_7118763007261278208_o

Autor: David Anicic

Student završne godine Informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu.
Tokom studija je bio polaznik radionica i praksi u nekoliko IT firmi.

David Anicic

Student završne godine Informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu. Tokom studija je bio polaznik radionica i praksi u nekoliko IT firmi.