763bef89-9179-4436-bc8d-0f1ac1d9b696

Autor: Jovana Arsovic

Studentkinja četvrte godine informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu. Tokom studija bila sam polaznik programa praksi u kompanijama Logispin i Lobodms. Na završnoj godini studija bila sam angažovana i kao demonstrator na fakultetu.

Jovana Arsovic

Studentkinja četvrte godine informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu. Tokom studija bila sam polaznik programa praksi u kompanijama Logispin i Lobodms. Na završnoj godini studija bila sam angažovana i kao demonstrator na fakultetu.