bc9ab98fd470df6c1524144107469

Autor: Mateja Ašanin

Student master studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, softverski inženjer u SmartCat.

Osnovne akademske studije završio sam na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu 2018. godine, smer Informatika. Tokom studija bio sam polaznik programa praksi u kompanijama Emisia Consulting, Comtrade SE, Technomedia doo i Levi9 IT Services. Školske 2018/19 radio sam kao asistent na fakultetu, na predmetima Operativni Sistemi 2, Klijentske Web Tehnologije i Softverski Inženjering. Od jula 2019. do jula 2020. radio sam kako Java Developer u Levi9 IT Services.

Mateja Ašanin

Student master studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, softverski inženjer u SmartCat. Osnovne akademske studije završio sam na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu 2018. godine, smer Informatika. Tokom studija bio sam polaznik programa praksi u kompanijama Emisia Consulting, Comtrade SE, Technomedia doo i Levi9 IT Services. Školske 2018/19 radio sam kao asistent na fakultetu, na predmetima Operativni Sistemi 2, Klijentske Web Tehnologije i Softverski Inženjering. Od jula 2019. do jula 2020. radio sam kako Java Developer u Levi9 IT Services.