filozofi

Autor: Nikola Pajovic

Student prve godine master studija informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu.

Tokom studija bio je polaznik programa praksi u kompanijama Comtrade i Quantox Technology.

Nikola Pajovic

Student prve godine master studija informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu. Tokom studija bio je polaznik programa praksi u kompanijama Comtrade i Quantox Technology.