IMG_20181011_155733

Autor: Jelena Colic

Studentkinja završne godine Informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu. Tokom studija je bila polaznica radionica i praksi nekoliko IT firmi, kao i mentor programiranja na Matematičkoj radionici mladih. Vredna i motivisana osoba, sa željom za učenjem novih stvari.

Jelena Colic

Studentkinja završne godine Informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu. Tokom studija je bila polaznica radionica i praksi nekoliko IT firmi, kao i mentor programiranja na Matematičkoj radionici mladih. Vredna i motivisana osoba, sa željom za učenjem novih stvari.