Picsart_23-04-10_18-57-35-872

Autor: Milica Stevanović

Studentkinja završne godine osnovnih studija Informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu. U toku studija, radila sam kao demonstator na fakultetu i sticala dodatno iskustvo kroz prakse u dve IT kompanije.

Milica Stevanović

Studentkinja završne godine osnovnih studija Informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu. U toku studija, radila sam kao demonstator na fakultetu i sticala dodatno iskustvo kroz prakse u dve IT kompanije.