profil

Autor: Andreja Zivic

Student završne godine Informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, na kome je takođe angažovan kao demonstrator.

Andreja Zivic

Student završne godine Informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, na kome je takođe angažovan kao demonstrator.