profilnatry2 (1)

Autor: Sara Vujicic

Studentkinja četvrte godine informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu.

Sara Vujicic

Studentkinja četvrte godine informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu.