WhatsApp Image 2023-08-23 at 15.23.35

Autor: Lazar Popovic

Student završne godine osnovnih studija Informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu.

Lazar Popovic

Student završne godine osnovnih studija Informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu.