379488899_850027573072128_2308673410213831710_n

Autor: Rijalda Bajraktarevic

Studentkinja završne godine osnovnih studija Informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu.

Rijalda Bajraktarevic

Studentkinja završne godine osnovnih studija Informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu.