WhatsApp Image 2023-09-17 at 20.59.53

Autor: Nikola Obradovic

Full stack developer u Endavi tokom dana, student informatike na PMF-u tokom noći. U slobodno vreme testiram teoriju da kafa može zameniti san.

Nikola Obradovic

Full stack developer u Endavi tokom dana, student informatike na PMF-u tokom noći. U slobodno vreme testiram teoriju da kafa može zameniti san.