Analiza jednog DDoS napada

U tekstu koji sledi, opisaćemo saznanja o dva DDoS napada kojima su bili izloženi odlazni SMTP (Simple Main Transfer Protocol) serveri Univerzitetskog informatičkog centra Univerziteta u Kragujevcu u avgustu i septembru tekuće (2022) godine. Takođe će biti dati i konkretni detalji napada, uključujući i statističke raspodele događaja. Tekst ima namenu da poveća svest o DDoS napadima, kao i da ukaže na činjenicu da pažljivom analizom taktike napadača nastala šteta može da se minimizuje.

Pročitaj više