IMG_20201020_170035

Autor: David Anicic

Student završne godine Informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu.
Tokom studija je bio polaznik radionica i praksi u nekoliko IT firmi.

David Anicic

Student završne godine Informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu. Tokom studija je bio polaznik radionica i praksi u nekoliko IT firmi.