slika

Autor: Marta Dragicevic

Studentkinja master studija informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu.

Osnovne akademske studije matematike završila je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, smer teorijska matematika.
Trenutno je zaposlena u firmi TechnoSigma.

Marta Dragicevic

Studentkinja master studija informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu. Osnovne akademske studije matematike završila je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, smer teorijska matematika. Trenutno je zaposlena u firmi TechnoSigma.