Logovanje na nivou cvora 2

Logovanje na nivou čvora

Logovanje na nivou čvora

Autor: Aleksa Svilkic

Umetnička dušta, možda i programer, malo i sportista, čak i fotograf, pa i psiholog a i filozof… Ma biću i astronaut, što da ne.

Aleksa Svilkic

Umetnička dušta, možda i programer, malo i sportista, čak i fotograf, pa i psiholog a i filozof... Ma biću i astronaut, što da ne.