Screenshot 2023-09-23 at 19.58.16

Autor: Aleksandar Milutinovic

Student završne godine OAS informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Kragujevcu.

Zaljubljenik u veštačku inteligenciju i svet startup-ova.

Zaposlen sam u kompaniji Things Solver na poziciji ML Engineer.

Aleksandar Milutinovic

Student završne godine OAS informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Kragujevcu. Zaljubljenik u veštačku inteligenciju i svet startup-ova. Zaposlen sam u kompaniji Things Solver na poziciji ML Engineer.