slika Dusan kvadrat

Autor: Dušan Stevanović

Student završne godine Osnovnih studija informatike na Institutu za matematiku i informatiku PMF-a u Kragujevcu.

Dušan Stevanović

Student završne godine Osnovnih studija informatike na Institutu za matematiku i informatiku PMF-a u Kragujevcu.